Scroll til toppen
Glassmaleri vindu
Møt teamet
Om oss

Varde Eiendom utvikler boligprosjekter i Østlandsområdet. Vi tar ansvaret fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger og har til enhver tid mange boliger under utvikling, i salg og under oppføring.

Varde Eiendom utvikler og bygger gode, attraktive hjem. Behovene til kundene våre er ledesnoren vi følger gjennom alle prosesser, og vi bruker mye tid og krefter på å forstå hva våre boligkjøpere ønsker. Vårt mål er å skape verdier, både på et menneskelig og et økonomisk plan.

Varde har stort fokus på lokalmiljøet, og vi legger vekt på godt samspill med naboer og myndigheter for å skape boliger som hører hjemme i sitt nabolag. Vi jobber tett med anerkjente arkitekter og rådgivere for å utvikle gode hjem. Dyktige entreprenører sørger for kvalitet i det ferdige produktet.

Liten, men ingen lettvekter
Varde Eiendom er en liten, men kompakt organisasjon med bred kompetanse. Vi utvikler attraktive boligprosjektene gjennom godt lagspill, hvor hele organisasjonen er involvert i utviklingsprosessene.

Varde Eiendom har en solid balanse og flere gode samarbeidspartnere med betydelig finansiell kapasitet. Det gjør oss i stand til å løfte større prosjekter. Vi holder til i Villa Solares på Høvik i Bærum, et praktfullt gammelt hus og landemerke i jugendstil fra 1898. Villa Solares er et bygg som begeistrer, med masse lys og god takhøyde, og hvor det er lett å trives. De samme kvalitetene ønsker vi å skape i hjemmene vi bygger.

Pil for navigasjon
Møt teamet
Møt teamet
Glassmaleri vindu
Om oss

Miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold

Varde Eiendom er en eiendomsutvikler med langsiktige perspektiver, hvor bærekraft er et grunnleggende premiss. Som utvikler bærer vi et stort ansvar og har stor påvirkningskraft. Det er derfor viktig at vi er bevisste hvordan vi forvalter og tar ansvar ift. miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold.

Miljøforhold
For oss et det viktig med fokus på klima, natur og miljø. Vi skal alltid etterspørre løsninger som gir mindre utslipp samt planlegge for prosjekter som gir minst mulig inngrep i naturen. Vi søker å bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon og innlemme denne som en del av ny bebyggelse. Varde skal legge til rette for ombruk, gjenbruk og optimal avfallshåndtering i alle faser av prosjektene våre. Sirkularitet skal stå på vår agenda. Vi har også fokus på bruk av bærekraftige/klimavennlige byggematerialer i våre prosjekter og fortrinnsvis velge energivennlige løsninger med fornybare energikilder.

Sosiale forhold
I våre prosjekter er alle velkommen, uavhengig av etnisitet, kjønn, livssyn og seksuell legning. Vi skal ha et mangfold og tenker at inkludering og likestilling er viktig. Lokal tilstedeværelse og kunnskap er viktig for oss, enten det er at vi selv er til stede, har lokale partnere eller sikrer lokal kunnskap gjennom bruk av lokale ressurser. På denne måten sikrer vi at vi alltid utvikler med lokalsamfunnet i fokus og gir tilbake. Som bedrift er det også viktig for oss å sikre et godt arbeidsmiljø internt, samtidig som vi i prosjektene våre også er opptatt av at det skal fokuseres på at folk trives og har det bra på arbeid. Vår verdiskapning skjer først og fremst av enkeltmennesker og deres ressurser, og dette må vi forvalte på best mulig måte.

Forretningsetiske forhold
Vi skal ha en kultur i Varde Eiendom som sikrer åpenhet, både internt og eksternt. Gjennom styringssystemer og struktur, som gir rutiner og retningslinjer, skal vi sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold i våre prosjekter. Bærekraft er grunnleggende i vår forretningsstrategi.

Oss i Varde

Helge Hellebust
Helge F. Hellebust
Daglig leder

Les mer

Trine Skøien
Trine Skøien
Salgs- og markedssjef

Les mer

Thomas Glenne Ellingsen
Thomas Glenne Ellingsen
Økonomisjef

Les mer

Per Erik Espeland
Per Eirik Espeland
Forvaltningssjef

Les mer

Tom-Erik Sørensen
Tom-Erik Sørensen
Prosjektsjef

Les mer

Varde Eiendom søker flinke folk.

Varde-Eiendom søker flinke folk, og vi vil ha behov for flere dyktige medarbeidere til å utvikle og gjennomføre prosjekter i vår portefølje. Vi har ingen konkrete ledige stillinger akkurat nå, men send gjerne en åpen søknad til oss eller ta kontakt med daglig leder Helge F. Hellebust på telefon 93 20 25 50 eller helge.hellebust@VardeEiendom.no.

Glassmaleri vindu